Anunț

0
74

BARACU M. MIHAI ALEXANDRU IF anunță publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a deciziei etapei de încadrare emisă pentru proiectul MODERNIZARE EXPLOATAȚIEI LEGUMICOLE BARACU M. MIHAI ALEXANDRU IF amplasat, Izbiceni, str. Preot Dumitru Stancu, nr. 27, T37, P45, P31, P31/1, și T89 P1, P3 jud. Olt.

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, și la sediul BARACU M. MIHAI ALEXANDRU IF cu sediul în Izbiceni, str. Preot Dumitru Stancu, nr. 27, în zilele d eluni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului sew primesc la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.