Anunț

0
40

Băluță Bogdan Alexandru cu sediul sat Osica de Sus, comuna Osica de Sus, strada Nicolae Bălcescu, nr. 5, înmatriculat sub nr. F28/357/2019, CUI 38841077940, declar pierdut certificat constatator emis de ORC Olt pentru punctul de lucru din Caracal, str. Gheorghe Doja, nr. 9

Îl declar nul.