Anunț

0
47

SC GRUP BLAUER BUCUREȘTI SRL titular al proiectului CONSTRUIRE LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ 220 KV ȘI ORGANIZAREA DE ȘANTIER ÎN VEDEREA RACORDĂRII LA REȚEA A CEF STUDINA JUD. OLT” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ 220 KV ȘI ORGANIZAREA DE ȘANTIER ÎN VEDEREA RACORDĂRII LA REȚEA A CEF STUDINA JUD. OLT” propus a fi amplasat în com. Studina, T72, P5/1, T72, P5/2, T 72, P5/3, T 72, P 5/4, T 72. P 5/5, T 54, P3/2, T54, P3/2, JUD. OLT.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.