Anunț

0
41

SC AUTOFRIGOSERV SRL din com. Vădăstrița, jud. Olt, titular al proiectului DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA C2 ȘI CONSTRUIRE HALA METALICĂ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului precum proiectul DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA C2 ȘI CONSTRUIRE HALA METALICĂ propus a fi amplasat în Slatina, str. Cireașov, nr. 55, jud. olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni-vineri între orele 9-14 precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.