Anunț

0
38

BADEA VIRGIL, pierdut atestat de producător seria OT, nr.  0020091 și carnet de comercializare a produselor agricole seria OT, de la numărul 7137521 la nr. 7137560.

Le declar nule.