Anunț

0
51

SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA cu sediul în București, sec. 1, soșeaua București-Ploiești, nr. 1A, Bucharest Business Park, clădirea 2, etj. 1-4, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXPLOATARE AGREGATE MINERALE PRIN DECOLMATAREA CUVEI LACULUI DE ACUMULARE SLATINA, JUD. OLT, BALASTIERA SLĂTIOARA, propus a fi amplasat în extravilanul com. Slătioara, cuveta lacului de acumulare Slatina, jud. Olt.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Observațiile/comentariile publicului se primesc la sediul APM din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. olt, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.