Anunț

0
58

SC GRUP BLAUER BUCUREȘTI SRL cu sediul social în Str. Popa Savu, nr. 79-81, sect. 1, București, România, înregistrat la Registrul Comerțului București sunt nr J40/9210/2018, având CUI 39549633, prin administrator Bogdan Popoiu anunță publicul interesat asupra intenției de realizare Centralei Electrice Foto-voltaice Studina (CEF Studina) cu o capacitate totală aprobată de 134.040 MW, situată în sat Studina, comuna Studina, Jud. Olt.
informațiile suplimentare privind proiectul pot fi consultate la sediul Primăriei Studina, Str. I. L. Caragiale, nr. 14, com. Studina, Jud. Olt, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, și la adresa titularului GRUP BLAUER București SRL, din Str. Popa Savu, nr. 87-91, etj. 2, sector 1, București, în zilele de luni-vineri între orele 9-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Primăriei Studina.