Anunț

0
56

SC WAREHOUSE DE PAUW ROMANIA SRL din Bucuresti, sec. 2, str. Gara Herăstrău, nr. 2, Equilibrium Office Building, S1, et. 10, titular al proiectului EXTINDERE DEPOZIT CU FAZA 3B SO FAZA 3C DE DEZVOLTARE, AMENALĂRI BIROURI, ANEXE TEHNICE, AMENAJĂRI EXTERIOARE (DRUMURI, PLATFORME CAROSABILE, ZIDURI DE SPRIJIN, PARCĂRI) EXTINDERE UTILITĂȚI ÎN INCINTA ȘI BAZA DE RETENȚIE 2, BIROU VAMAL, CANTAR CAMIOANE, CABINĂ POARTĂ ȘI ORGANIYRE  DE ȘANTIER-DESFIINȚARE CABINA POARTĂ EXISTENTA C7 anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE DEPOZIT CU FAZA 3B SO FAZA 3C DE DEZVOLTARE, AMENALĂRI BIROURI, ANEXE TEHNICE, AMENAJĂRI EXTERIOARE (DRUMURI, PLATFORME CAROSABILE, ZIDURI DE SPRIJIN, PARCĂRI) EXTINDERE UTILITĂȚI ÎN INCINTA ȘI BAZA DE RETENȚIE 2, BIROU VAMAL, CANTAR CAMIOANE, CABINĂ POARTĂ ȘI ORGANIYRE  DE ȘANTIER-DESFIINȚARE CABINA POARTĂ EXISTENTA C7 propus a fi amplasat în Slatina, str. Drăgănești, nr. 35A, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de Luni-Vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.