Anunț

0
50

II TANCU FLORIN, CUI 28026256, F 28/81/14.02.2011, DECLAR PIERDUT CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE, SERIA B, NR. 2363929.

ÎL DECLAR NUL.