Anunț

0
69

SC DAVITEC ALP INTERMED SRL J28/128/2009, cui 25087968, pierdut certificat constatator nr. 513954 din 11.9.2012, și certificat seria B1 891135.

Le declar nule.