Anunț

0
63

WAL SOLUTIONS SRL, J 28/204/2023, CUI 47726132, SEDIUL BALȘ, SRE. PLOPULUI, NR. 18A, JUD. OLT

pierdut certificat înregistrare seria B, 4677628/1.3.2023, certificat constatator nr.3489/28.02.2023; sediul social fara activ și terți, cod CAEN 4322, 4791, emis de ORC Olt.

Le declar nule.