Anunț

0
71

Pierdut carnet comercializare seria 7OT de la nr. 4247321 la nr.4247360 si atestat de producator cu seria OT nr 0302002 eliberate la 24.06.2019 pe numele Dinu Mihaela.

Se declara nule.