Anunț

0
38

SC BERCEA MONDIAL SRL, cu sediul în Slatina, str. Pitești, nr. 114, Olt, J 28/68/2008, CUI 23116528, declar pierdute certificat înregistrare seria B 1231749/28.01.2008 și certificat constatator nr. 1014/23.01.2008, de la sediul social, cod caen 4520.

Le declar nule.