Anunț

0
38

COSTEA I.C IONUȚ I.I., F28/117/6.03.2017, CUI 37152709, DECLAR PIERDUT CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SERIA B, NR. 3390824/6.3.2017 ȘI 2 CERTIFICATE CONSTATATOARE NR. 5718/6.3.2017 EMISE DE ORC OLT PENTRU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE LA SEDIUL PROFESIONAL ȘI LA TERȚI.

LE DECLAR NULE.