Anunț

0
28

                         Data: 28.02.2023

              Anunţ începere proiect: „Dezvoltarea activității la Negreș Grup SRL”

 

NEGRES GRUP S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectuluiDezvoltarea activității la Negreș Grup SRL “, Cod SMIS 159852, finanțat în cadrul POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 1,446,479.17 lei, valoarea cofinanțării UE de 752,655.41 lei .

Data de incepere a proiectului: 04.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății NEGREȘ GRUP SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Dotarea cu active corporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice și hibride care se supun prevederilor Anexei nr. 1 din Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, precum:

– 3 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

– 1 sistem de panouri fotovoltaice – instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie

– 6 mijloace de transport auto electrice

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,31 % față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020 respectiv 29 angajați.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

NEGRES GRUP S.R.L.

Persoana de contact: PETRISOR-LAURENTIU NEGRES, Administrator, Telefon: 0786282742.

Adresa de e-mail: happymixgrill@gmail.com.