Anunț

0
73

SC MODA TANARA SRL titular al proiectului ÎMPREJMUIRE TERENURI AGRICOLE SCORNICESTI anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM OLT în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎMPREJMUIRE TERENURI AGRICOLE SCORNICESTI propus a fi amplasat în Jitaru T115/3, Scornicești T 125, Suica T 156/2, Suica T 155/2, Baltati T 215/4, Bircii T 274/1, Bircii T 267/4, Rusciori T95, Mogosesti T 31/1, Mogosesti T 66/1, Mihailesti-Popesti T 187/2, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.