Anunț

0
56

STANA STELIAN STANA ANGELA titular al proiectului CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO propus a fi amplasat în Scornicești, sat Bircii, str. Bircii, nr. 5-5A, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.