Anunț

0
52

 

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata “

       Comuna Mărunței anunță începerea proiectului cu titlul CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BALANESTI, cod C10-I3-2214, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, implementat de Comuna Mărunței, judetul Olt conform contractului de finanțare nr. 9484/25.01.2023, finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul componentei 10 – Fondul Local-Runda II.

Proiectul se deruleaza pe perioada cuprinsa intre 25.01.2023 si 24.01.2026

Obiectivul proiectului il reprezintă, CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ BALANESTI

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1.028.844,30 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 195.480,42 lei.

Persoană de contact:

Primar – Popescu Emil

  secretar@primariamaruntei.ro

   0742458776 / 0249467309

 

 Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale