Anunț

0
38

COMUNA STUDINA  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA STUDINA, JUD. OLT propus a fi amplasat în com. Studina, sat Studina, jud. Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt și la sediul primăriei com. Studina, jud. Olt în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.