Anunț

0
49

Autoritatea contractantă este Inspectoratul de Poliție al Județului Olt
Obiectul Licitaiei cu strigare îl constituie piese de schimb și materiale de resort auto.
Locul unde pot fi văzute bunurile scoase din funciune sau, după caz, materialele sau piesle care fac obiectul licitaiei: Sediul Serviciului Logistic din Slatina,str.Primăverii, nr.15, jud.Olt. Persoană de contact Popescu Florin, tel: 0729.018.433.
Caietul de sarcini se obine de la sediul Serviciului Logistic al IPJ Olt, după achitarea sumei de 10 lei la casieria IPJ Olt.