Anunț

0
33

SC AGRI FRROSCA SRL cu sediul în Vlăduleni, com. Osica de Sus, str. Regiei, jud. Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: COD CAEN 0111 -Cultivarea plantelor nepermanente; Cod CAEN 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase la adresa sat Vlăduleni, com. Osica de Sus, str. Regiei, nr, 7, jud. Olt.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.