Anunț

0
63

APM Olt și SC CATALIN AUTO CARS SRL din Corabia, str. Caraiman, nr. 24B, jud. olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru: Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, cod CAEN 3831; Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Cod CAEN 3832, Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor, cod CAEN 4677 pe raza localității Corabia.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt pe toată perioada desfășurării procedurii.