Anunț

0
76

SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL titular al CONSTRUIRE SHOWEOOM AUTO ȘI HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE C1-P+1E, HALE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE ȘI SPAȚII, BIROURI (C1 ȘI C2) -P +1E PARȚIAL, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI CIRCULAȚIE, PLATFORME RUTIERE, GOSPODĂRIE APĂ ȘI AMPLASARE TOTEM LUMINOS, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE SHOWEOOM AUTO ȘI HALĂ PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE C1-P+1E, HALE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE ȘI SPAȚII, BIROURI (C1 ȘI C2) -P +1E PARȚIAL, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI CIRCULAȚIE, PLATFORME RUTIERE, GOSPODĂRIE APĂ ȘI AMPLASARE TOTEM LUMINOS propus a fi amplasat în com. Slătioara, sat Slătioara, str. Oltului, nr. 47, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, APM Olt din Slatina, str. Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.