Anunț

0
71

SC DALLES ROMASSETS SRL cu sediul în Potcoava, str. Târgului, nr. 8, pierdut certificat de înregistrare fiscală cu seria B, nr. 3881827, eliberat la data de 21.05.2019.

Îl declar nul.