Anunț

0
62

SC Pitval SRL cu sediul în com. Iancu Jianu, Jud. Olt, J 28/363/1997, CUI RO 9957882, pierdut certificat constatator de la sediul social conform declarației model 3 nr. 5975.3 din 13. 06. 2012.

O declar nulă.