Anunț

0
75

NICOLIS WASH SRL, cu sediul în Sat Băbiciu, Com. Băbiciu, str. Caracal, nr.176, jud. Olt, anunț public depunerea cererii pentru obținerea Autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor. Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr.3, jud. Olt.