Anunț

0
73

21 Noiembrie 2022

 

ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI

aferent Contractului de acordare a ajutorului de stat

Nr. M2-AGRI-3248 din 21-06-2022

Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD

 

DANELA SERVCOM S.R.L. cu sediul în localitatea Giuvarasti, Str. Tineretului,  Județul Olt, CUI 17676423,  J28/499/2014, în calitate de Beneficiar al contractului de acordare a ajutorului de stat, mai sus menționat, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții şi Promovarea Exportului CRAIOVA, denumită AIMMAIPE, depus în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar“ din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entitățiilor din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

ANUNŢĂ

începerea proiectului aferent Contractului de acordare a ajutorului de stat

Nr. M2-AGRI-3248 din 21-06-2022

Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD

Proiectul se derulează pe o perioadă de maximum 12 luni, începând cu data intrării în vigoare a acestuia, respectiv semnarea acestuia de către ambele părți, de la 21.06.2022 pănă la 21.06.2023. Beneficiarul are obligația mențineri/suplimentării numărului de angajați timp de 6 luni, de la data acordării grantului.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în cadrul măsurii „Granțuri pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar“ din cadru schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Proiectul urmăreşte realizarea angajamentelor asumate, respectiv: respectarea prevederilor contractului de finanțare, precum şi pe cele ale OUG nr. 61/2022, schemei de ajutor de stat, ghidului solicitantului şi procedurii de implementare a măsurii; asigurarea implementării proiectului în conformitate cu legislația măsurii; menținerea/suplimentarea numărului de salariați față de data depunerii cererii de finanțare, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării ajutorului de stat; asigurarea cofinanțării în procent dc 15% din valoarea grantului, la data plății grantului pentru capital de lucru.

Valoarea contractuluI de acordare a ajutorulul de stat este de 240319.24 lei. Valoarea grantulul este de 208973.25 lei. Valoarea co-finanțării este de 31345.99 lei.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

DANELA SERVCOM S.R.L.

CUI/CIF: 17676423

Persoană de contact:

BUZULICA MITICA

Telefon: 0744 357 805