Anunț

0
78

M.B.M. CORPORATION SRL cu sediul în Slatina, str. Primăverii, bl. FA20, sc. A, parter, ap. 4, jud. Olt, J28/512/2005, CUI 17698340, declar pierdut certificat constatator nr. 32107/13.07.2005 emis de ORC Olt beneficiari.

Il declar nul.