Anunț

0
62

Inceperea proiectului “Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD la SC ENERGIE VERDE CEREALE SRL din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Numele, date de identificare și sediul beneficiarului: SC ENERGIE VERDE CEREALE SRL, cu sediul în SAT SPINENI COM. SPINENI, STR. PRINCIPALĂ SPINENI, NR. 208, CORP C1, BIROU 3, JUD. OLT, înregistrată sub nr. J28/514/2018 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF 39419668

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de: Acordarea de sprijin financiar fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru, SC ENERGIE VERDE CEREALE SRL beneficiar din domeniul agroalimentar prevăzut de O.U.G. nr. 61 din 06 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  •       mentinerea sau suplimentarea numărului de salariaţi faţă de data depunerii cererii de finanţare), pe o perioadă de minimum 6 luni de la data acordării ajutorului de stat, cu excepţia situaţiei în care utilizează lucrători sezonieri sau/şi zilieri.

Valoarea totala a proiectului (RON): 682.810,20; Valoare grant nerambursabil (RON): 593.748

Valoare cofinanțare (RON): 89.062,20

Data începerii şi finalizării proiectului (perioada de implementare): 11/11/2022-10/05/2023

Contract de finanțare: Nr. M2-AGRI-3618 din 22-06-2022

Proiect ID POC/1020/4/2/155768 IMM AGRI-FOOD

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei Prioritatea de investiții 4d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare Obiectiv Specific OS 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 Acțiunea 4.1.2 Sprijin pentru capital de lucru.

SC ENERGIE VERDE CEREALE SRL,

Adresa de implementare: în SAT SPINENI COM. SPINENI, STR. PRINCIPALĂ SPINENI, NR. 208, CORP C1, BIROU 3, JUD. OLT

Administrator, KLAUS ABEL

Date contact: 0762652890