Anunț

0
45

SC ECOLOGIC METAL SRL cu sediul în comuna Oboga, str. Varmava,  nr. 42 anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizațieie de mediu pentru desfășurarea activității de: Cod CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase; Cod CAEN 3812 – Colectarea deseurilor periculoase; Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Cod CAEN 4677 Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor la adresa com. Oboga, str. Varmava, nr. 42.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM OLT, Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, pe toată durata procedurii.