Anunț

0
74

Petre F. Cătălin PFA, cu sediul în comuna Movileni, sat Movileni, str. Grădinarului, nr. 5, înmatriculată sub nr. F28/1115/2013, declar pierdut certificatul de înregistrare cu seria B 2817257/9.09.2013 și două certificarte constatatoare emise de ORC Olt la data de 9.09.2013 pentru activitățile desfășurate la sediul profesional și terți.

Le declar nule.