Anunt

0
70

                                                                                                                            PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA 

           Data anunțului: 17.10.2022

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL: CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE” .

Argumentare: In baza C.U.nr. 559/ 22.07.2022- se inițiază PUZ în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberare a Avizului de oportunitate.

Inițiatori: LUTA CONSTANTIN si LUTA ELENA RAMONA.         

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal: CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE

|În perioada:  17.10.2022 – 26.10.2022.

  Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: SC PIRAMID PROIECT SRL.

Documentația de urbanism se poate consulta pe pagina de internet a instituției sau la sediul Primăriei Municipiului Slatina, strada Mihail Kogălniceanu, nr.1, telefon: 0249/439377; 0249/439233.

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZ si eliberării Avizului de oportunitate.

Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat in termen de 15 zile de la finalitatea procedurii de informare.

probării propunerii P.U.Z și R.L.U, proEtapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

–  Etapa pregătitoare P.U.Z și R.LU aferent: 17.10.2022- 26.10.2022.

–  Elaborarea propunerilor P.U.Z și R.L.U aferent 14.11.2022 – 28.11.2022.

–  Etapa acedură transparență decizională.