Anunt

0
53

Județul Olt, com.Dăneasa, Primăria. Sectoare cadastrale: 0, 4, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30. Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. OCPI Olt anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.0, 4, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, UAT Dăneasa, Lot 179-POR, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 21.10.2022. Data de sfârșit a afișării: 19.12.2022. Adresa locului afișării publice: Strada Mihai Viteazu 157, sat Dăneasa, comuna Dăneasa, județul Olt. Repere pentru identificarea locației: în apropierea Căminului Cultural Comuna Dăneasa. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Dăneasa, str.Mihai Viteazu nr.157, sat Dăneasa, comuna Dăneasa, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T.Dăneasa să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.