Anunț

0
69

Iacob Marinela PFA cu sediul în comuna Rotunda, sat Rotunda, înmatriculată sub numărul F28/994/2010 declar pierdut certificat constatator emis de ORC Olt pentru activitățile desfășurate la Sediul Profesoional.

Îl declar nul.