Anunț

0
53

DENIS TRANS MODERN SRL titular al proiectului DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FIRMEI DENIS TRANS MODERN SRL – DESFIINȚARE ANEXE C2 ȘI C3 ȘI CONSTRUIRE HALA ȘI ANEXE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactuluiasupra mediului pentru proiectul DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FIRMEI DENIS TRANS MODERN SRL – DESFIINȚARE ANEXE C2 ȘI C3 ȘI CONSTRUIRE HALA ȘI ANEXE propus a fi amplasat în com. Tufeni, str. Sublocotenent Ciobanu Nicolae, nr. 36, jud. olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate  la sediul APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.