Anunț

0
41

ALEXANDRU C COSMIN-MARIUS II titular al proiectului CONSTRUIRE ȘI DOTARE FABRICĂ PELEȚI – ALEXANDRU C. COSMIN-MARIUS II anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE ȘI DOTARE FABRICĂ PELEȚI – ALEXANDRU C. COSMIN-MARIUS II propus a fi amplasat în comuna Optași-Măgura, loc. Optași, T 24, P 130, jud. olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.