Anunt

0
52

S.C.CIPCOS MAR COMPLEX S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de câtre A.P.M. Olt, in cadrul procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru „PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HALE COMERCIALIZARE SI DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII, PLATFORMA BETONATA SI IMPREJMUIRE TEREN” in comuna Slatioara, sat Slatioara, DN 65, nr. cad. 55636, judetul Olt: planul nu necesità evaluare de mediu si nici evaluare adecvatà urmând a fi supus procedurii de adoptare farà aviz de mediu.

Documentatia care a stat la baza luârii deciziei etapei de incadrare si proiectul deciziei etapei de incadrare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, judetul Olt, în zilele de luni – vineri, intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le trimite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicàrii anuntului.