Anunț

0
72

SC TEHNOMED 2005 SRL având sediul în str.Aleea Tineretului, nr. 1D, localitatea Slatina, judeţul Olt. Titular al planului/programului Extindere, supraetajare si recompartimentari interioare la imobil existent S+P+4E (Policlinica), rezultand imobil S+P+5E+6R, POT max 75%, CUT max. 5, H max. 23 m.

Localitatea Slatina, str. Aleea Tineretului, nr. 1D, judeţul. Olt, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Olt, str. I. Moroşanu, nr. 3, Slatina, judeţul Olt, de luni până vineri între orele 09.00 – 14.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Olt, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.