Anunț

0
34

OMV PETROM S.A.  cu sediul social în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, anunţă publicul interesat  asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul LUCRĂRI DE SUPRAFAŢĂ, FORAJ, ECHIPARE SUPRAFAŢĂ, CONDUCTĂ , MANIFOLD ŞI LEA LA SONDELE 1336 VAŢA ŞI 1337 VAŢA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Spineni, judeţul Olt.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 900– 1400, precum şi la următoarea adresa de internet  http://apmot.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în termen de 10  zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.