Anunț

0
68

EGM METAL CONSTRUCT INVEST SRL titular al proiectului DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FIRMEI EGM METAL CONSTRUCT INVEST SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FIRMEI EGM METAL CONSTRUCT INVEST SRL propus a fi amplasat în com. Tufeni, str. Arhitect Simn, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot di consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni-vineri, orele 9-14 precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.