ANUNT

0
73

BRATU M. SILVIU MARIAN I.I titular al proiectului CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FIRMEI BRATU M. SILVIU MARIAN I.I – CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE PELEȚI PROPUS A FI AMPLASAT ÎN COM. GHIMPEȚENI, SAT GHIMPEȚENI, STR. ÎNVĂȚĂTOR ION NICOLESCU, NR. 23, JUD. OLT.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr. 3, jud. olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorizației competente pentru protecția mediului