Anunț

0
54

SC DANZA VIRIDO SRL cu sediul în localitatea Balș, jud. Olt, str. Răsăritului, nr. 18, J 28/857/2004 CUI 17049084 declar pierdut certificat constatator privind înregistrarea mențiunii nr5679/27.03.06 pentru punct de lucru Bîrza.

Il Îl declar nul.