Anunț 4

0
29

 Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata “

       Comuna Mărunței anunță începerea proiectului cu titlul „REABILITAREA GRĂDINIȚEI MĂRUNȚEI, JUDEȚUL OLT”, cod C10-I3-1404, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, implementat de Comuna Mărunței, judetul Olt conform contractului de finanțare nr. 6089/17.01.2023, finanțat prin Planul National pentru Redresare si Rezilienta al Romaniei in cadrul componentei 10 – Fondul Local.

Proiectul se deruleaza pe perioada cuprinsa intre 17.01.2023 si 16.01.2026

Obiectivul proiectului il reprezintă, „REABILITAREA GRĂDINIȚEI MĂRUNȚEI, JUDEȚUL OLT”

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1.230.671,31 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 233.827,55 lei.

 

Persoană de contact:

Primar – Popescu Emil

                     secretar@primariamaruntei.ro

                           0742458776 / 0249467309

 Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale