Anunt

0
68

Administratorul unic al SC COMAGRIMEX SA în temeiul art 113 și aet. 117 din Legea 31/1990 și art. 12.3 din actul constitutiv al societății convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 10.10.2022 ora 10:00, la sediul societății din str. Gr. Alexandrescu, nr. 19, cu următoarea ordine de zi:

  1. Recuperarea unei creante dobândite prin moștenire conf. Certificatului de Moștenitor nr. 49/14.03.2019
  2. aprobarea vânzării unor active conform raportului de evaluare din 3.02.2020 BIF_12322_20200203_184732154 (acționarii având acces la raport la sediul societății)
  3. Împuternicirae unui membru din consiliul de administrație, în persoana doamnei Mihuț Țuța Iuliana pentru definitivarea si semnarea documentelor
  4. Aprobarea închirierii de spații comerciale și producție, comform raportului de evaluare din 3.02.2020 BIF 12322_20200203-184732154 (acționarii îl pot accesa la sediul societății)
  5. Diverse

În cazul de neîntrunirea a cvorumului statutar Adunarea Generală Extraordinară se reprogramează pe data de 11.10.2022, ora 10:00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.