ANUNȚ

0
35

SC PANNICA BAKERY DISTRIBUTIONS SRL cu sediul DRĂGĂNEȘTI-OLT, jud. Olt, STR. GRAL. AUREL ALDEA, NR. 31,  anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de FABRICAREA PRODUSELOR DE MORĂRIT – COD CAEN 1061, la adresa com. Redea, sat Redea, T 40, P 3, jud. Olt.

Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM OLt, Slatina, Str. Ion Moroșanu, nr. 3, pe durata derulării procedurii.