Anunț

0
56

SC VICJOHNSON&DAVIDNICOLAS SRL titular al proiectului DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FERMEI VICJOHNSON&DAVIDNICOLAS SRL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei d eîncadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul DEZVOLTARE ACTIVITATE NON-AGRICOLĂ ÎN CADRUL FERMEI VICJOHNSON&DAVIDNICOLAS SRL propus a fi amplasat în com. Colonești, sat Guești, str. Izlaz, nr. 64, jud. olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Olt.