Anunț

0
69

S.C.T Dancor Romconstruct S.R.L., cu sediul social în București, str.Nicolae Teclu nr.1, sector 3, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru „Finalizare imobil, organizare de șantier”, propus a fi amplasat în Slatina, B-dul A.I.Cuza, intrarea Ec.Teodoroiu, F.N, județul Olt: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Documentaţiile care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare şi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, din Slatina, str.Ion Moroşanu nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmot.anpm.ro. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, pe care le trimite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.