Anunt

0
52

Sectoare cadastrale :7,14

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7,14, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastruluiși a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 22.08.2022

Data de sfârșit a afișării:  20.10.2022

Adresa locului afișării publice: Str.Principală nr.54, sat Gostavățu, comuna Gostavățu,

județul Olt

Repere pentru identificarea locației :în apropierea Postului de Poliție Gostavățuși a

Căminului Cultural Gostavățu.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Gostavățu, Str.Principală nr.54, sat Gostavățu, comuna Gostavățu, județulOlt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Gostavățu, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/