Anunț

0
58

Sectoarecadastrale : 1,8,27

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoare  cadastrale nr. 1,8,27, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 22.08.2022

Data de sfârșit a afișării: 20.10.2022

Adresa locului afișării publice: Str. Mihnea Turcitu, nr.94, sat Mărunţei, comuna Mărunţei,

județul Olt

Repere pentru identificarea locației :În apropierea  Postului de Poliţie al comunei Mărunţei

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Mărunţei, Str. Mihnea Turcitu, nr.94, sat Mărunţei, comuna Mărunţei, județul Olt,în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Mărunței, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPIla adresahttp://www.ancpi.ro/pnccf/

 

 

 

PRIMAR,

 

POPESCU Emil