Anunț

0
50

Această informare este efectuată de BARACU M. MIHAI ALEXANDRU I.F. ce intenționeză să solicite de la SGA OLT. Localizat în com. Izbiceni, jud. Olt sau pentru realizarea lucrărilor MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI LEGUMICOLE BARACU M. MIHAI ALEXABDRU IF amplasate în Izbiceni, în T89, P1 ȘI P3.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa Izbiceni, jud. Olt, tel: 0749.925.767 după data de 9.08.2022.